Odstampano sa sajta www.revidere.com
Friday 01-Mar-24 09:29:33 CET

Saradnici

 StojankaZugic.jpg DjericGospava.jpgSretenRistic.jpg ZoricaRistic.jpg
 SrdjanLalic.jpg
 Stojanka Žugić
 Gospava Đerić
 Sreten Ristić
 Zorica Ristić
 Srđan Lalić

Na pojedinim stručnim poslovima revizije i procjene
po potrebi se, kao saradnici, angažuju:

- Nada Đurić, dipl.ek. ovlašćeni revizor i procjenitelj (Ugljevik)
- Novica Cvijanović, dipl. ek. ovlašćeni revizor (Bijeljina)
- Mr Đorđo Mačar, ovlašćeni revizor (Istočno Sarajevo)
- Zoran Pešić, dipl. ing. (procjena, poljoprivreda)
- Vera Tešnjak, dipl. pravnik
- Srđan Lalić, dipl. ek. (softverska podrška)
- Vanja Đurć (softverska podrška)
- Goran Perić, dipl. ek.
- Rada Arsenović, dipl. ek.